Visie op Toezicht binnen Pret in herstel

Pret in herstel (Pih) biedt begeleiding aan mensen die na een verslavingsbehandeling op weg zijn om zonder middelengebruik, als productieve en verantwoordelijke volwassenen in de maatschappij te functioneren. Pih biedt deze begeleiding op het gebied van wonen, werk, opleiding, schuldhulpverlening maar ook verdere psychologische zorg en vindt het belangrijk dat cliënten hierin steun vinden bij elkaar en elkaar helpen in dit traject.

In de zorgzame omgeving van Pih kan creatief gezocht worden naar oplossingen voor uitdagingen op vele terreinen en kan het plezier om in herstel te leven teruggevonden worden. De sfeer, de bejegening, het vakmanschap en de activiteiten van het team moet letterlijk ‘voorbeeldig’ zijn. De cliënten van Pih leven dit voorbeeld na en vinden langs die weg oplossingen voor hun uitdagingen. De Raad van Toezicht vindt het belangrijk dat iedereen zich in de vertrouwde omgeving van Pih veilig voelt en met plezier aan zijn/haar eigen ontwikkeling kan werken.

De Raad van Toezicht (hierna RvT) is er om erop toe te zien dat deze belangrijke kenmerken van Pih net als de kwaliteit van zorg, de veiligheid en de bedrijfsvoering daaromheen ook ‘voorbeeldig’ zijn. Tijdens de begeleiding is het van belang dat de cliënten meekrijgen dat het leven in herstel leuk en uitdagend is. Dit alles is erop gericht om de kwaliteit van de zorg te verhogen, de kans op terugval te verkleinen en de cliënten succesvol hun leven te laten vervolgen.

Om het functioneren van de RvT invulling te geven is een vijftal kernprincipes t.a.v. het uitoefenen van de verantwoordelijkheden behorend bij de RvT vastgesteld, te weten:

  • Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen
  • Gezonde “challenge” van de RvT naar de bestuurder
  • Multidisciplinaire samenstelling
  • Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie
  • Altijd met het doel voor ogen

 

1. Wederzijdse transparantie, respect en vertrouwen

Transparantie, respect en vertrouwen zijn voor ons de uitgangspunten die ons werk mogelijk maken. De raad zal zich altijd inspannen om deze principes hoog te houden.

2. Gezonde challenge van de RvT naar de bestuurder

De RvT zorgt er door goed werkgeverschap voor dat de juiste bestuurder(s) de organisatie besturen. Daarnaast geven wij gevraagd en ongevraagd advies en verwachten wij door de bestuurder geraadpleegd te worden in kwesties die de kwaliteit van de zorg aangaan.

3. Multidisciplinaire samenstelling

Door de verschillende achtergronden van de leden van de RvT kan de raad zich deskundig bemoeien met uiteenlopende thema’s; zorginhoudelijke ervaring geeft zicht op de kwaliteit en veiligheid van het zorgaanbod, financiële deskundigheid geeft een scherp oog op de financiële ontwikkelingen, ervaringsdeskundigheid op het gebied van verslaving en herstel geeft een gepassioneerde verbondenheid met de cliënten van Pih en hun behoeften, en de marketing-achtergrond van een van de RvT leden tenslotte geeft een bredere kijk op het effect van Pih op de maatschappij als geheel.

4. Passend bij het doel en de complexiteit van de organisatie

Pih is een jonge organisatie die een grote groei doormaakt. De RvT geeft zich rekenschap van de snelle veranderingen en wil het eigen functioneren afstemmen op wat Pih nodig heeft. Om dit goed te kunnen doen spant de RvT zich actief in om de organisatie te zien, maar ook om door personeel en cliënten gezien te kunnen worden.

5. Altijd met het doel voor ogen

Het doel van Pih is duidelijk; mensen die een verslavingsbehandeling achter de rug hebben, steunen in hun herstel. Alle activiteiten van Pih, inclusief de activiteiten van de RvT, zullen hierop gericht zijn.

Deze ‘visie op toezicht’ is geen statisch document. We zullen haar met regelmaat evalueren en waar nodig aanscherpen.

 

10 jarig bestaan
kaart

Virtuele rondleidingNeem een kijkje bij Pret in herstel

Klik hier om te beginnen 


Recensies cliëntenLees de ervaringen en verhalen van onze cliënten.

Klik hier  

De formule

Het verblijf in een beschermde woonomgeving houdt in dat je samenwoont met anderen. Je hebt je eigen kamer en deelt de woonkamer, open keuken, toilet en douche met je medebewoners. Je leert te socializen op een dieper niveau en je kunt op de steun van je fellows rekenen en er voor je fellows zijn. Tijdens dit verblijf word je intensief begeleid door het Pret in herstel-team.

Vul a.u.b. alle velden in.