Hoe doen wij/jij dit?

 • Je meld je aan voor ambulante begeleiding bij Pih op onze website bij aanmelden. Hierna maakt een casemanager met jou een afspraak voor een telefonische screening. Hierin wordt basaal gekeken of wij bij jouw zorgvraag passen.
 • Daarna wordt er een intake gepland en in 60 minuten een voorlopig begeleidingsplan opgesteld samen met een intake rapport. Dit gebeurt in ons AVG-proef ECD-systeem. Hieruit komt een ZRM-matrix met jouw gehele zorgvraag in beeld.
 • Dan wordt de aanmelding gedaan bij de gemeente waar jij woont. Van daaruit wordt er door de gemeente en Pih bepaald wat jouw passende zorgvraag is en met welke zorg wij die zorgvraag kunnen ondervangen. Je krijgt de zorg thuis en bij ons op locatie. (ambulante begeleiding is wel regio gebonden). Zie hieronder welke gemeenten dat zijn.
 • De vergoedingen zijn veelal in (ZIN) zorg in natura. Dit betekent dat je zelf geen administratie hoeft bij te houden en er wordt niet van jou verwacht dat je verantwoording over de zorg moet doen. Wij hebben overeenkomsten met diverse gemeenten en daardoor is ons systeem door de gemeente op alle punten helemaal gecontroleerd.
 • Verder is het mogelijk om bij ons behandelcentra NuGGZ de onderliggende problematiek te laten behandelen. Denk aan ziektebeelden zoals persoonlijkheidsstoornis, angst en depressieve klachten en lichte trauma verwerking. Kijk op de site van NuGGZ, voor het complete behandelaanbod.

 

We begeleiden je in de volgende elf leefgebieden:

 1. Financiën
  Er wordt met jou in kaart gebracht of jouw financiën op orde is en of je daar hulp bij nodig hebt. Dit wordt in jouw begeleidingsplan omschreven en daarin krijg je ondersteuning van onze budgetcoach.
 1. Dagbesteding
  Wij hebben een herstel gerichte aanbod qua dagbesteding, hieronder zie je welke verschillende vormen wij daarin hebben.
 1. Huisvesting
  We kijken hoe jij op dit moment woont en of daar verbeteringen aan moeten volgen, we gaan dan samen met jou hierin een plan maken. We kijken naar jou wensen en proberen om samen met jou deze wensen te laten vervullen.
 1. Huiselijke relaties
  Er wordt onderzocht of jouw huiselijke relaties gezond zijn en of jij of huisgenoot ondersteuning nodig heeft. We beoordelen dit samen met jou en je huisgenoot. En indien nodig wordt daar het naasten traject voor ingezet.
 1. Geestelijke gezondheid
  Er wordt praktische bij Pih naar jouw geestelijke gezondheid gekeken en hiervoor worden er wekelijks groep georganiseerd. Begeleiding gesprekken worden door jou persoonlijk begeleider aangeboden. Deze gesprekken worden geregistreerd en de doelen indien nodig aangepast. Herstel staat hier op 1 maar er worden ook naar de onderliggende problematiek gekeken. Hierin is een open houding de basis van jouw herstel.
 1. Lichamelijk gezondheid
  Indien nodig wordt hiervoor samen met jou begeleiding gegeven. Mocht het zijn dat wij deze zorg niet in huis hebben, wordt er altijd met een ketenpartij de zorg geboden.
 1. Herstel
  Het 12 stappen model wordt hiervoor dagelijks ingezet en ingezet om gezamenlijke zelfredzaamheid, zodat als je uit zorg bent ook een gezond herstelsysteem hebt opgebouwd.
 1. Activiteiten dagelijks leven
  Er wordt praktische jou dag en nachtritme bijgehouden en zo nodig bijgesteld. Huishouden, de was en koken wordt met jou van dag 1 ondersteund en er wordt waar nodig geholpen om deze activiteiten vaardig te maken.
 1. Sociaal netwerk
  Het steunsysteem wordt samen met jou onderzocht en waar mogelijk de relatie versterkt. Hiervoor kan de begeleiding met jou mooie doelen stellen on de relatie te herstellen. Alle begeleiders hebben hiervoor een naasten opleiding gevolgd.
 1. Maatschappelijke participatie 
  Het is een doel op zich dat je een waardig persoon wordt in de maatschappij. Er wordt met jou gekeken of er doelen zijn die je in het jaar wat je bij Pih zorg krijgt kunt verwezenlijken. We willen graag als je klaar bent met het ambulante traject, je clean, werk hebt en steun systeem om je heen hebt georganiseerd.
 1. Justitie
  Waar nodig wordt er met jou naar een passende oplossing gekeken, en eventueel een juridisch traject ingezet. Hiervoor hebben wij contact met diverse advocatenkantoren.

Aanbod Ambulante Begeleiding:

 • Huisbezoek
 • 1 op 1
 • Herstelgroepen
 • Koken
 • Gezamenlijk eten
 • Sport
 • Recreatieve en educatieve uitjes
 • Spreker 
 • Financieel

 

De kracht van onze werkwijze is dat we samen met jou doelen gaan stellen en deze ook verwezenlijken. “Dag voor dag” geldt hiervoor als motto.

 

Dagbesteding

Bij Pret in herstel kennen we de waarde van werk. Het is een belangrijke stap op weg naar herstel en je terugkeer in de maatschappij. Dagbesteding is een mooie eerste stap om beweging in je leven te brengen en toekomstperspectief te bieden.

Deze vormen zijn wel gemeente en regio gebonden; wij hebben de mogelijkheid om in deze gemeenten en van daaruit cliënten, te voorzien van zorg.

 

Ambulant en dagbesteding:

ZIN (zorg in natura)

 • Leiden
 • Leiderdorp
 • Oegstgeest
 • Zoeterwoude-Dorp
 • Den Haag


PGB (persoonsgebonden budget)

 • Lansingerland
 • Leidschendam-Voorburg
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Wassenaar
 • Zoetermeer
 • Delft
 • Midden-Delfland
 • Rijswijk
 • WestlandWij werken met deze begeleiding om je te helpen, na een 12 stappen behandeling, op een zo goed mogelijke manier te re-integreren in de maatschappij.

 


10 jarig bestaan
kaart

Virtuele rondleidingNeem een kijkje bij Pret in herstel

Klik hier om te beginnen 


Recensies cliëntenLees de ervaringen en verhalen van onze cliënten.

Klik hier