Verblijfskosten Pih;

Onze instelling heeft een AGB-code voor RIBW, daarom vallen wij onder de regels van Landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang en beschermd wonen. We hebben daarnaast ook AGB-code voor ambulant en WLZ.

We hebben ook een afdeling voor Wonen Plus (begeleid wonen). In dat traject moet (ZEB) zelfstandige eigen bijdrage betaald worden en dat is € 350,- per maand. Voor deze bewoners telt geen korting op de uitkering.

Aan het CAK moet de eigenbijdrage betaald worden. Je kunt bij het CAK een proefberekening doen. Maar vanaf 1-1-2020 is de waarde vastgezet op € 19,- per maand. Onze voorziening is voor iedere inwoner van Nederland toegankelijk, mits er plaats en je volgens onze exclusie criteria voldoet. Je uitkering WWB alleenstaande wordt niet gekort en dit is € 1.052,- in (2020), kijk voor verdere informatie of dit ook daadwerkelijk klopt, op de website van gemeente Den Haag.Indicatiecriteria voor een verwijzing zijn:

 • Verslaving als primaire problematiek hebben.
 • Psychiatrische problematiek hebben en/of behandeld zijn.
 • In behandeling zijn, of recent zijn geweest.
 • Actief deelnemen aan supportgroepen.
 • Gemotiveerd zijn om aan eigen herstel te werken.

De begeleiding bij Pret in herstel is gericht op herstel van verslaving en verbetering op alle andere levensgebieden binnen één tot achttien maanden. Een begeleidingstraject bij Pret in herstel omvat onder meer:  

 • Persoonlijke begeleiding 2 tot 5 x per week.
 • Informele begeleiding.
 • Telefonisch onderhoud.
 • Dag- en weekplanningen maken.
 • Gevoelsregistratie dagelijks op papier zetten en bespreken met de begeleider.
 • Re-integratietraject.
 • Uitkering, zorgverzekering en administratie op orde brengen.
 • Schulden in kaart brengen en, indien nodig, begeleiding naar een schuldhulpverleningstraject.
 • Begeleiding naar dagbesteding, vrijwilligerswerk of betaald werk.
 • Begeleiding na een zelfstandige woonsituatie.
 • Het opbouwen van sociale contacten.
 • Nazorggesprekken.
 • Ontbijt, Lunch en avondeten is inbegrepen bij beschermd wonen.
 • Lunch inbegrepen bij begeleid wonen
 • Permanent toezicht op meerder locaties
 • Verblijfskosten zijn inbegrepen bij beschermd wonen.
 • Eigen bijdrage voor verblijf bij begeleid wonen is € 350,- per maand

10 jarig bestaan
kaart

Virtuele rondleidingNeem een kijkje bij Pret in herstel

Klik hier om te beginnen 

Informatie voor verwijzers

 • Verslaving is een psychische, chronische, progressieve en spirituele ziekte. De maatschappelijke gevolgen van deze ziekte (schulden, gebrek aan sociale contacten, geen woonruimte, gebrekkige persoonlijke verzorging en werkloosheid) zijn vaak de reden tot terugval in middelengebruik.
 • In overleg met de cliënt en de huidige behandelaar(s) van de verslavingskliniek wordt gezocht naar een passende opvolging van een leven in herstel na ontslag uit de kliniek.
 • Het is bewezen dat de begeleiding van Pret in herstel een goede aanvulling is op het wonen in één van onze woonvormen.
 • Verwijzing naar Pret in herstel vindt plaats onder eindverantwoordelijkheid van een behandelaar (psycholoog of psychiater).
 • Cliënten kunnen ook zelfstandig een keuze maken voor begeleiding van Pret in herstel.
 • Pret in herstel biedt een beschermd wonen traject van 12 - 18 maanden.
 • Pret in herstel is géén behandelinstelling. Wel werken wij nauw samen met klinieken, artsen en andere behandelaars.